Không ít tiền của, tài sản của Nhà nước thất thoát qua “lỗ hỗng” luật pháp

Có thực trạng chung là các công hội định vị chất lượng gia sản công ty lớn cố ý hiểu khác đi chuẩn mực về cách định vị chất lượng gia sản trong thông tư chỉ dẫn (của bộ Tài chính) để hạ thấp chất lượng nhiều gia sản xuống 20% kể cả nhà cửa, phương tiện cơ sở giao thông, v.v. Đó cũng chính là đất được thuê và trả tiền hàng năm, do vậy theo chuẩn mực sẽ không được đưa vào tính chất lượng DN. Việc tính đầy đủ chất lượng lợi thế (địa chỉ địa lý) vào chất lượng để CPH nếu công ty lớn chọn cách thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, theo chuẩn mực của pháp luật về đất đai khi Nhà nước định giá đất để cho công ty lớn nói chung và công ty lớn CPH nói riêng thuê đất, phải đảm bảo nguyên lý theo giá đất phổ cập trên môi trường.

Riêng đối với đất ở tại đô thị; đất mua sắm, dịch vụ tại đô thị; đất chế tạo, hoạt động phi nông nghiệp không cần là đất mua sắm, dịch vụ tại đô thị có khả năng có lãi cao, có lợi thế trong làm mặt bằng chế tạo hoạt động…, thì giá đất trong bảng giá đất của từng địa phương chuẩn mực phải bao gồm nhân tố có khả năng sinh lời cao, có lợi thế địa chỉ đất (địa phương phải chuẩn mực mức giá đất trong bảng giá đất đối với tình huống này cao hơn, nhưng không quá 30% đối với mức giá cao nhất của cùng loại đất trong khung giá đất do Chính phủ chuẩn mực). Tại buổi họp thường trực Chính phủ về sự thoái vốn ở 12 công ty lớn nhà nước lớn vừa mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tính chất lượng đất riêng trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Tương tự như thế, cũng không cần DN nào cũng lộc may biến thành công ty đối tác chiến lược của một DN đang nắm giữ đất vàng.

Đây cũng chính là cách để lấp những lỗ hổng trong công tác định giá DNNN trước khi ngân sách bị thất thoát quá nhiều. Theo đó, căn cứ giá đất chính xác do UBND cấp tỉnh (nơi công ty lớn có diện tích đất được giao và thuê) chào làng, công ty lớn CPH có nhiệm vụ tính vào chất lượng công ty lớn và nộp ngân sách nhà nước theo chuẩn mực của pháp luật về đất đai. Chỉ biết rằng, nếu có chuẩn mực chặt chẽ và hợp lý, những thất thoát nói trên sẽ được giảm thiểu.

Những điều này để cho chất lượng công ty lớn được định vị thấp hơn và đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) dễ chiến thắng hơn. Việc định vị chất lượng lợi thế địa chỉ địa lý của các khu “đất vàng”, theo ông, cần thực hành ra làm sao để hạn chế thất thoát gia sản nhà nước?. Để “mua rẻ” một mảnh đất có chất lượng kinh tế cao, chi phí bỏ ra của người mua chắc chắn khá nhiều giống như những con số được công bố công khai tại các cuộc đấu giá.

Nếu công ty lớn không quy hoạch chiến thuật dùng đất trình cơ quan có thẩm quyền Để ý đến, đưa ra quyết định trước khi thực hành định vị chất lượng công ty lớn, thì chỉ đạo công ty lớn, lẫn cán bộ có liên đới nhiệm vụ ở các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh với tư cách là đại diện thay mặt chủ nắm giữ vốn nhà nước tại công ty lớn sẽ bị Để ý đến nhiệm vụ. Ông Tiến cũng chắc chắn, với những điểm cách tân căn bản trong Dự thảo nghị định về cổ phần hóa công ty lớn nhà nước, sau khi Chính phủ Để ý đến, ban hành sẽ khởi tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lớn nói chung và biến hóa công ty lớn 100% vốn nhà nước thành chủ cổ phần nói riêng trong thời điểm tới có hiệu quả, chặn đứng thất thoát vốn và gia sản nhà nước tại công ty lớn. Những lỗ hổng trong công tác định giá DNNN cần phải lấp trước khi ngân sách bị thất thoát quá nhiều.

Và, vì chất lượng thặng dư của quyền dùng đất mà người mua chiếm hữu được này quá lớn, nên với người mua thì chất lượng thặng dư của quyền dùng đất chính là “lực hấp dẫn”. Tài sản giá trị nhất của nhiều DNNN là đất thì ở nhiều doanh nghiệp đã CPH, gia tài này bị thất thoát ở mọi dạng thức: doanh nghiệp không tính hoặc tính thiếu giá trị đất, chỉ đơn giản làm thủ tục thuê một phần diện tích S đang sử dụng (thực chất là chiếm hữu đất, trốn thuế), sử dụng lãng phí, tuỳ tiện cho thuê, mượn, v.v. Kết luận, nếu công hội thẩm định giá đất có các ủy viên đủ bảo đảm tính khách quan, công hội làm công việc độc lập, kết quả thẩm định của công hội được tôn trọng thì có thể khắc phục được không ít điểm yếu của công tác này bấy lâu nay.

Bệnh sốt này có nguyên hiền khô tính bất cập trong khung pháp luật chuẩn mực về định giá đất đai hợp lý môi trường, kể cả đất được giao và đất được thuê. Nhiều nơi viện lý do: môi trường không có gia sản tương đương nhưng thường, các bộ phận đó lại không thực hành đầy đủ quá trình định giá. Xử lý đất đai và định vị chất lượng quyền dùng đất trong chất lượng công ty lớn CPH, được gọi là thông tin được quan tâm nhất trong quá trình CPH thời điểm qua, vì gây nên nguy cơ làm thất thoát gia sản nhà nước.

nguồn tin Tổng hợp